Besturingssystemen (0660)

Contactpersoon :Prof. dr. Fabian DI FIORE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Fabian DI FIORE 
  
Co-titularis :Prof. dr. Jori LIESENBORGS 
 Prof. dr. Nick MICHIELS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Lode JORISSEN 
 De heer Niels VAN BELLE 
 De heer Steven MOONEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de informaticaVerplicht1897,01897,0JaJaNumeriek

schakelprogramma informaticaVerplicht1897,01897,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels