Imperatief programmeren (3366)

Contactpersoon :Prof. dr. Maarten WIJNANTS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Maarten WIJNANTS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Davy VANACKEN 
 Prof. dr. Nick MICHIELS 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Bram VAN DEURZEN 
 De heer Jeroen CEYSSENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de informaticaVerplicht1355,01355,0JaNeeNumeriek

1ste masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek
2de masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek

bachelor in de wiskunde - verbreding informaticaVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels