Zelfmanagement en levenskwaliteit (3247)

Contactpersoon :Mevrouw Pauline VANHEUSDEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Mevrouw Pauline VANHEUSDEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Sven DE WEERDT 
  
Met medewerking van :De heer Koen MATTHYS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Anne-Marie FRISQUE 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Postgraduaat Relatie- en CommunicatiewetenschappenVerplicht1004,01004,0JaNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels