Imperatief programmeren (3366)

Contactpersoon :Prof. dr. Maarten WIJNANTS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Maarten WIJNANTS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Davy VANACKEN 
 Prof. dr. Nick MICHIELS 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Bram VAN DEURZEN 
 De heer Jeroen CEYSSENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de informaticaOvergangscurriculum1355,01355,0JaNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels