De elektronische studiegids voor het academiejaar 2024 - 2025 is onder voorbehoud.

Business English 2 (1352)

Contactpersoon :Prof. dr. Eric CAERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Eric CAERS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Eva CORDERY 
 De heer Zachary LANG 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Business English 1 (1178) 3.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar handelsingenieurVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

2de bachelorjaar in de toegepaste economische wetenschappenVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de toegepaste economische wetenschappenKeuze813,0813,0JaJaNumeriek

exchange toegepaste economische wetenschappenKeuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels