De elektronische studiegids voor het academiejaar 2024 - 2025 is onder voorbehoud.

Stage en eindproject materiaalchemie (1591)

Contactpersoon :Prof. dr. Peter ADRIAENSENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Peter ADRIAENSENS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Dries VANDAMME 
 Prof. dr. Marlies VAN BAEL 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. An HARDY 
 Prof. dr. dr. Danny VANPOUCKE 
 Prof. dr. Louis PITET 
 Prof. dr. Nianjun YANG 
 Prof. dr. Wouter MAES 
 Prof. dr. Wouter MARCHAL 
 Prof. dr. Wouter VAN GOMPEL 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Analytische basismethoden (1455) 5.0 stptn
    Basisvaardigheden in de chemie (3461) 10.0 stptn
    Beginselen van anorganische chemie en vastestofchemie 1 (1391) 5.0 stptn
    Beginselen van anorganische chemie en vastestofchemie 2 (1413) 5.0 stptn
    Chemische evenwichten en kinetica (3311) 5.0 stptn
    Chemische thermodynamica (3988) 5.0 stptn
    Inleiding tot de chemische procestechnologie (0620) 5.0 stptn
    Kennismakingstraject m.b.t. stage en eindproject (materiaalchemie en onderwijs) (1635) 4.0 stptn
    Structuur en reactiviteit van organische verbindingen (3312) 5.0 stptn
    Structuuranalyse en onderzoeksproject in de organische chemie (1400) 4.0 stptn
    Structuurchemie (0251) 5.0 stptn
    Synthesemethoden en -strategie voor organische verbindingen (1402) 5.0 stptn
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Advies

Volledig curriculum 1BA en 2BA ChemieStudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
schakelprogramma Materiomics voor pba pba agro- en biotechnologieVerplicht32412,032412,0JaNeeNumeriek
schakelprogramma Materiomics voor pba chemie afstudeerrichtingen chemie en biochemieVerplicht32412,032412,0JaNeeNumeriek
voorbereidingsprogramma master Materiomics - bachelor biologie of biomedische wetenschappenVerplicht32412,032412,0JaNeeNumeriek
voorbereidingsprogramma master Materiomics - bachelor in de industriële wetenschappenVerplicht32412,032412,0JaNeeNumeriek

3de bachelorjaar in de chemie optie materiaalchemieVerplicht32412,032412,0JaNeeNumeriek

exchange chemieKeuze32412,032412,0JaJaNumeriek
exchange materiomicsKeuze32412,032412,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de chemie optie materiaalchemieOvergangscurriculum40515,040515,0JaNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels