Legal English (1877)

Contactpersoon :dr. Jennifer SELLIN
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Lisa WADDINGTON 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Ainara GOMEZ URROSOLO 
 De heer Cas GULIKERS 
 Mevrouw Emilia KLEBANOWSKI 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de rechtenVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

exchange rechtenKeuze813,0813,0JaJaNumeriek

exchange rechten Erasmus BelgicaKeuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels