De elektronische studiegids voor het academiejaar 2024 - 2025 is onder voorbehoud.

Legal English (1877)

Contactpersoon :Prof. dr. Lisa WADDINGTON
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Lisa WADDINGTON 
  
Met medewerking van :dr. Jennifer SELLIN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Judith VAN VELDHUIZEN 
 De heer Mike VAN DE KLUNDERT 
 Mevrouw Moramay KOOMEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de rechtenVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

exchange rechtenKeuze813,0813,0JaJaNumeriek

exchange rechten Erasmus BelgicaKeuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels