De elektronische studiegids voor het academiejaar 2024 - 2025 is onder voorbehoud.

Methodologie 3: Rechtsvergelijking (1881)

Contactpersoon :dr. Caroline CAUFFMAN
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Caroline CAUFFMAN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Cally-Lou NOIJEN 
 De heer Pol VAN DE WIEL 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
schakelprogramma master in de rechtenVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

2de bachelorjaar in de rechtenVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

exchange rechten Erasmus BelgicaKeuze1084,01084,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels