Ondernemingsrecht, met inbegrip van het vennootschapsrecht (1888)

Contactpersoon :Prof. dr. Veerle COLAERT
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Veerle COLAERT 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Arnaud VAN CAENEGEM 
 De heer Joeri DE SMET 
 De heer Maarten RAES 
 Mevrouw Nele STROOBANTS 
 Prof. dr. Olivier VOORDECKERS 
 De heer Pieterjan HEYNEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Beginselen van het recht (1874) 8.0 stptn
    Verbintenissenrecht (1875) 10.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de rechtenVerplicht2168,02168,0JaJaNumeriek

master in de rechten (equivalentieprogramma)Keuze2168,02168,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master in de rechtenKeuze2168,02168,0JaJaNumeriek

exchange rechten Erasmus BelgicaKeuze2168,02168,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels