De elektronische studiegids voor het academiejaar 2024 - 2025 is onder voorbehoud.

Rechten van de mens (2119)

Contactpersoon :Prof. dr. Koen LEMMENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Koen LEMMENS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Eva TAVERNA 
 Mevrouw Jana SCHELLEMANS 
 Mevrouw Liesbet DEBECKER 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de rechtenVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

exchange rechten Erasmus BelgicaKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels