Methodologie 4: Bachelorscriptie (2126)

Contactpersoon :Prof. dr. Tim WUYTS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Tim WUYTS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Methodologie 1: Oplossen van juridische problemen (1876) 4.0 stptn
    Methodologie 2: Juridisch schrijven (1878) 4.0 stptn
    Methodologie 3: Rechtsvergelijking (1881) 4.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP3 SBUP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de rechtenVerplicht1626,0275454276,0JaNeeNumeriek

exchange rechten Erasmus BelgicaKeuze1626,0275454276,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels