Ontwerpmethodiek 3 / Typologie (2329)

Contactpersoon :Arch. Tim VEKEMANS
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. arch. Ruth STEVENS 
  
Co-titularis :Arch. Tim VEKEMANS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Ontwerpmethodiek 2 / Architectuurtheorie (2319) 4.0 stptn
    Ontwerpmethodiek 2 / Architectuurtheorie (2319) 4.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de architectuurVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma master in de architectuurVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

schakelprogramma architectuur jaar 2Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels