De elektronische studiegids voor het academiejaar 2024 - 2025 is onder voorbehoud.

Onderzoeksseminarie 1 Circulair Bouwen (2353)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. arch. Griet VERBEECK
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. arch. Griet VERBEECK 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. ir. Elke KNAPEN 
 Arch. Peggy WINKELS 
 Prof. dr. Rafael NOVAIS PASSARELLI 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Cultuurwetenschappen 3 (2338) 5.0 stptn
    Ontwerpen 3A (3697) 9.0 stptn
    Ontwerpen 3B (3698) 9.0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Portfolio en ontwerpersidentiteit (3285) 3.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste masterjaar in de architectuurKeuze2439,02439,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de ontwerpwetenschappen bouwkundeKeuze2439,02439,0JaNeeNumeriek

master in de interieurarchitectuurKeuze2439,02439,0JaNeeNumeriek

exchange architectuurNa selectie2439,02439,0JaJaNumeriek

exchange interieurarchitectuurNa selectie2439,02439,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels