De elektronische studiegids voor het academiejaar 2024 - 2025 is onder voorbehoud.View the form in English.


Mechatronisch ontwerpen (2722)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Eric DEMEESTER
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Eric DEMEESTER 
  
Co-titularis :Prof. dr. ir. Johan BAETEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Regeltechniek (4295) 5.0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Regeltechniek (4295) 4.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master industriële wetenschappen elektromechanica optie automatiseringVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

exchange industriële wetenschappenKeuze1084,01084,0JaJaNumeriek

master in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT: specialisatieKeuze1084,01084,0JaJaNumeriek

master industriële wetenschappen elektromechanica optie ontwerp & productieKeuze1084,01084,0JaJaNumeriek

master in de industriële wetenschappen: informatica: verbredingKeuze1084,01084,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels