Portfolio (2990)

Contactpersoon :Prof. dr. Chris BURTIN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Chris BURTIN 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Valentin SCHROYEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
exchange revalidatie en kinesitherapieKeuze1084,01084,0JaJaNumeriek

exchange revalidatie en kinesitherapieKeuze1084,01084,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels