Beelding 1B (3679)

Contactpersoon :Mevrouw Yvonne KNEVELS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Mevrouw Yvonne KNEVELS 
  
Lid van het onderwijsteam :Arch. Bart MOORS 
 dr. ir. arch. Remco ROES 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de architectuurVerplicht1084,01084,0NeeJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels