De elektronische studiegids voor het academiejaar 2024 - 2025 is onder voorbehoud.

Multidisciplinair biomedisch onderzoek (3747)

Contactpersoon :dr. Annelies VANHEEL
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Annelies VANHEEL 
  
Co-titularis :Prof. dr. An HARDY 
 Prof. dr. Kris JANSSENS 
 Prof. dr. Sophie HENDRIX 
 Prof. dr. Steven ABRAMS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Andreea BURLACU 
 Prof. dr. Ann CUYPERS 
 De heer Arthur HELSEN 
 Mevrouw Daria BUROVA 
 Prof. dr. Dirk VALKENBORG 
 ir. Gianfabio MANGIONE 
 Mevrouw Isabeau VANBUEL 
 Prof. dr. Jelle HENDRIX 
 Mevrouw Kato MICHIELS 
 Mevrouw Kinga TASNADY 
 Mevrouw Lobke MOMBEEK 
 Prof. dr. Louis PITET 
 Mevrouw Mahsa EBRAHIMI 
 Mevrouw Mariana ARREGUIN CAMPOS 
 Mevrouw Naomi VEENINGEN 
 dr. Nele CLAES 
 De heer Pedro SILVA 
 De heer Sander DRIESEN 
 De heer Sander STULENS 
 Mevrouw Sarra ZAGHBOUNI 
 Mevrouw Sonia ADELL VALEN 
 De heer Tom KACHE 
 Prof. dr. Werend BOESMANS 
 Mevrouw Yana VELLA 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Biofysica (3609) 4.0 stptn
    Biomoleculen (3606) 7.0 stptn
    Celbiologie (3408) 8.0 stptn
    Celfysiologie (3414) 10.0 stptn
    Chemische homeostase (3415) 4.0 stptn
    Functionele anatomie (3607) 4.0 stptn
    Functionele histologie (3608) 6.0 stptn
    Genetica en genomica (3410) 10.0 stptn
    Vaardigheidsonderwijs (3416) 3.0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Statistiek in genetica (3411) 4.0 stptn
 
Risico's of veiligheidsproblemen op basis waarvan deze volgtijdelijkheid wordt opgelegd

Alle risico’s waardoor de fysieke/mentale gezondheid van de student, medestudent, personeelsleden of andere derden (bv. patiënten, stagegevers, …) in gevaar wordt gebracht. Hieronder wordt ook begrepen: een ernstig risico dat de student schade aan machines/apparatuur in het kader van de opleiding aan UHasselt/tUL aanbrengt die de continuïteit van het onderwijs of onderzoek zou belemmeren.StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de biomedische wetenschappenVerplicht1967,01967,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels