Bestuursrecht (3845)

Contactpersoon :Prof. dr. Steven VAN GARSSE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Steven VAN GARSSE 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Annelies MAES 
 Mevrouw Sharleen QUAREM 
 Mevrouw Tessa JORDENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Beginselen van het recht (1874) 8.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
schakelprogramma master in de rechtenVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de rechtenVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

master in de rechten (equivalentieprogramma)Keuze1084,01084,0JaJaNumeriek

exchange rechten Erasmus BelgicaKeuze1084,01084,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels