De elektronische studiegids voor het academiejaar 2024 - 2025 is onder voorbehoud.

Strafprocesrecht (4116)

Contactpersoon :Mevrouw Marleen BRINGMANS
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Raf VERSTRAETEN 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Andreo GOORIS 
 De heer Florian VAN TICHELT 
 Mevrouw Marleen BRINGMANS 
 De heer Pieter VAN ROOIJ 
 De heer Sem CAREEL 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
exchange rechten Erasmus BelgicaKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels