De elektronische studiegids voor het academiejaar 2024 - 2025 is onder voorbehoud.View the form in English.


Project stabiliteit (4522)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Jose GOUVEIA HENRIQUES
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Jose GOUVEIA HENRIQUES 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Dimensioneren van beton 1 (4385) 5.0 stptn
    Dimensioneren van hout (4387) 4.0 stptn
    Dimensioneren van metselwerk (4386) 3.0 stptn
    Dimensioneren van staal (4388) 4.0 stptn
    Geotechniek 1 (2666) 3.0 stptn
    Structuurmechanica 2 (4389) 5.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de industriële wetenschappen: bouwkundeVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

exchange industriële wetenschappenKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels