De elektronische studiegids voor het academiejaar 2024 - 2025 is onder voorbehoud.

Europese samenleving en cultuur (4868)

Contactpersoon :Prof. dr. Wouter WOLFS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Wouter WOLFS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Ilka KLEIJNEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de sociale wetenschappenVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

exchange sociale wetenschappenKeuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels