De elektronische studiegids voor het academiejaar 2024 - 2025 is onder voorbehoud.

Beleidsanalyse (4975)

Contactpersoon :Prof. dr. Jan BOON
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Camille MEUS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Advies

De student wordt geadviseerd om volgende opleidingsonderdelen te hebben gevolgd in een voorgaande onderwijsperiode: 4873 Kwalitatieve onderzoeksmethoden en 4870 Kwantitatieve onderzoeksmethoden. StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3 ba major Bestuurskunde (democratie) met minor Communicatiewetenschappen (digitalisering)Verplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
3 ba major Bestuurskunde (democratie) met minor Sociologie (diversiteit)Verplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

exchange sociale wetenschappenKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels