Inleiding tot de chemische procestechnologie (0620)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Leen THOMASSEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Leen THOMASSEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. ir. Leen BRAEKEN 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Amine LATAF 
 De heer Dries HERMANS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de chemieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels