Genetica (0623)

Contactpersoon :Prof. dr. Ann CUYPERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Ann CUYPERS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Jan COLPAERT 
 Prof. dr. Karen SMEETS 
 Prof. dr. Tom ARTOIS 
  
Met medewerking van :Mevrouw Ann WIJGAERTS 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Kris KUNNEN 
 dr. Michiel LATHOUWERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Biologie van de cel (2917) 5,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Biologie van de cel (3370) 5,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de wiskunde optie biowiskundeVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

2de bachelorjaar in de chemieKeuze1084,01084,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek biologieKeuze1084,01084,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de wiskunde optie vrije keuze aanvullingVerbreding1084,01084,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de fysica optie vrije keuze aanvullingVerbreding1084,01084,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de chemie pakket vrije keuze aanvullingVerbreding1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels