Financial accounting (1170)

Contactpersoon :Prof. dr. Nadine LYBAERT
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Nadine LYBAERT 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Ellen VERHULST 
 Mevrouw Hannah VERLEYE 
 dr. Rob JANSSENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de toegepaste economische wetenschappenVerplicht1626,0812,0814,0JaJaNumeriek

schakelprogramma TEWVerplicht1626,0812,0814,0JaJaNumeriek
voorbereidingsprogramma TEWVerplicht1626,0812,0814,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels