Français des affaires 2 (1353)

Contactpersoon :Prof. dr. Katrien HOREMANS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Katrien HOREMANS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Français des affaires 1 (1179) 3,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar handelsingenieurOvergangscurriculum813,0813,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar handelsingenieur keuzeOvergangscurriculum813,0813,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaOvergangscurriculum813,0813,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar handelsingenieur in de beleidsinformatica keuzeOvergangscurriculum813,0813,0JaJaNumeriek

2de bachelorjaar in de toegepaste economische wetenschappenOvergangscurriculum813,0813,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de toegepaste economische wetenschappenOvergangscurriculum813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels