Verkeersplanning (1381)

Contactpersoon :De heer Roeland PAUL
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Geert WETS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Enid ZWERTS 
 De heer Roeland PAUL 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Ruimtelijke ontwikkeling 1 (3498) 6,0 stptn
    Verkeerskunde 1 (1255) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de mobiliteitswetenschappenVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels