Beginselen van anorganische chemie en vastestofchemie 1 (1391)

Contactpersoon :Prof. dr. An HARDY
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. An HARDY 
  
Co-titularis :Prof. dr. Marlies VAN BAEL 
  
Met medewerking van :Mevrouw Hilde BREEMANS 
 Prof. dr. Wanda GUEDENS 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. An-Sofie KELCHTERMANS 
 ir. Gianfabio MANGIONE 
 dr. Gilles BONNEUX 
 De heer Jordi VOLDERS 
 Mevrouw Lavinia CALVI 
 De heer Raheed BOLIA 
 Prof. dr. Sonja SCHREURS 
 Mevrouw Ulrique VOUNCKX 
 Prof. dr. Wouter VAN GOMPEL 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Chemische evenwichtsreacties en kinetica (0259) 5,0 stptn
    Fysische chemie: inleiding (0258) 5,0 stptn
    Inleiding tot de chemische procestechnologie (0620) 5,0 stptn
    Structuurchemie (0251) 5,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Chemische evenwichten en kinetica (3311) 7,0 stptn
    Chemische thermodynamica (3310) 3,0 stptn
    Inleiding tot de chemische procestechnologie (0620) 5,0 stptn
    Structuurchemie (0251) 5,0 stptn
 
Of groep 3
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Chemische evenwichten en kinetica (3311) 5,0 stptn
    Chemische thermodynamica (3988) 5,0 stptn
    Inleiding tot de chemische procestechnologie (0620) 5,0 stptn
    Structuurchemie (0251) 5,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de chemieVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

schakelprogramma Materiomics voor pba pba agro- en biotechnologieVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
schakelprogramma Materiomics voor pba chemie afstudeerrichtingen chemie en biochemieVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
voorbereidingsprogramma master Materiomics - bachelor biologie of biomedische wetenschappenVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
voorbereidingsprogramma master Materiomics - bachelor in de industriële wetenschappenVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels