Inleiding tot de biochemie (1399)

Contactpersoon :Prof. dr. Peter ADRIAENSENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Peter ADRIAENSENS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Geert-Jan GRAULUS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Neeve MARIEN 
 De heer Niels GEYSMANS 
 Prof. dr. Wanda GUEDENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Biologie van de cel (2917) 5,0 stptn
    Structuur en reactiviteit van organische verbindingen (3312) 7,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Biologie van de cel (2917) 5,0 stptn
    Structuur en reactiviteit van organische verbindingen (1401) 6,0 stptn
 
Of groep 3
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Biologie van de cel (3370) 5,0 stptn
    Structuur en reactiviteit van organische verbindingen (3312) 7,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
schakelprogramma Materiomics voor pba pba agro- en biotechnologieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
voorbereidingsprogramma master Materiomics - bachelor in de industriële wetenschappenVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

2de bachelorjaar in de chemieKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de chemieKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de wiskunde optie vrije keuze aanvullingVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek
bachelor in de wiskunde - verbreding vrije keuzeVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels