Meetkunde (1447)

Contactpersoon :Prof. dr. Stefan HAESEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Stefan HAESEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Yinhuo ZHANG 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Melvin YEUNG 
 dr. Ruben HENRARD 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Lineaire algebra (0165) 6,0 stptn
    Redeneren en structureren (0176) 5,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Lineaire algebra (3983) 8,0 stptn
    Redeneren en structureren (0176) 5,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de wiskundeVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de fysica optie twinVerbreding1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels