Operationeel onderzoek (1546)

Contactpersoon :Prof. dr. Katrien RAMAEKERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Katrien RAMAEKERS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Lotte VERDONCK 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Arne DELAET 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Hogere wiskunde 1 (1536) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar handelsingenieurVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma handelsingenieurVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de toegepaste economische wetenschappen keuzeKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek

master in de toegepaste economische wetenschappenKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de wiskunde optie vrije keuze aanvullingVerbreding1626,01626,0JaJaNumeriek
bachelor in de wiskunde - verbreding economie AVerbreding1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels