Instrumentele analytische methoden (1582)

Contactpersoon :Prof. dr. Wouter MARCHAL
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Wouter MARCHAL 
  
Co-titularis :Prof. dr. Dries VANDAMME 
  
Met medewerking van :Mevrouw Hilde BREEMANS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Nele DEBUSSCHERE 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Analytische basismethoden (1455) 5,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de chemieVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

schakelprogramma Materiomics voor pba pba agro- en biotechnologieVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
schakelprogramma Materiomics voor pba chemie afstudeerrichtingen chemie en biochemieVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
voorbereidingsprogramma master Materiomics - bachelor biologie of biomedische wetenschappenVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels