Kwantum- en computationele chemie (1587)

Contactpersoon :Prof. dr. Wilfried LANGENAEKER
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Wilfried LANGENAEKER 
  
Co-titularis :Prof. dr. Marlies VAN BAEL 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Inleiding tot kwantumchemie (2938) 4,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de chemie optie materiaalchemieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

schakelprogramma Materiomics voor pba chemie afstudeerrichtingen chemie en biochemieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
voorbereidingsprogramma master Materiomics - bachelor in de industriële wetenschappenVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de chemie pakket vrije keuze aanvullingKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels