Stage en eindproject materiaalchemie (1591)

Contactpersoon :Prof. dr. Dirk VANDERZANDE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Peter ADRIAENSENS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Dries VANDAMME 
 Prof. dr. Marlies VAN BAEL 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. An HARDY 
 Prof. dr. Dirk VANDERZANDE 
 Prof. dr. Louis PITET 
 Prof. dr. Wouter MAES 
 Prof. dr. Wouter MARCHAL 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleiding
 
 
  Voor de volgende opleidingen dient u een bepaald aantal studiepunten credits, vrijstellingen, reeds getolereerde onvoldoendes of ingezette tolereerbare onvoldoendes behaald te hebben. Het vereiste aantal studiepunten wordt per opleiding weergegeven.
    bachelor in de chemie 120,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de chemie optie materiaalchemieVerplicht40515,040515,0JaNeeNumeriek

schakelprogramma Materiomics voor pba pba agro- en biotechnologieVerplicht40515,040515,0JaNeeNumeriek
schakelprogramma Materiomics voor pba chemie afstudeerrichtingen chemie en biochemieVerplicht40515,040515,0JaNeeNumeriek
voorbereidingsprogramma master Materiomics - bachelor biologie of biomedische wetenschappenVerplicht40515,040515,0JaNeeNumeriek
voorbereidingsprogramma master Materiomics - bachelor in de industriële wetenschappenVerplicht40515,040515,0JaNeeNumeriek

exchange chemieKeuze40515,040515,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels