Inleiding tot de sterrenkunde en astrofysica (1598)

Contactpersoon :Prof. dr. Marc GYSSENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Marc GYSSENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de fysicaVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek fysicaKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de informaticaKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de wiskunde optie vrije keuze aanvullingVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek
bachelor in de wiskunde - verbreding vrije keuzeVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de chemie pakket vrije keuze aanvullingVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de biologie pakket keuzeopleidingsonderdelen biologieVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels