Algebra 2 (1605)

Contactpersoon :Prof. dr. Yinhuo ZHANG
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Yinhuo ZHANG 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Doryan TEMMERMAN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Algebra 1 (3241) 8,0 stptn
    Lineaire algebra (0165) 6,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Algebra 1 (3241) 8,0 stptn
    Lineaire algebra (3983) 8,0 stptn
 
Of groep 3
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Lineaire algebra (3983) 5,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Algebra 1 (3241) 5,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de wiskunde optie fundamentele wiskundeVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de wiskunde optie twinVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

2de bachelorjaar in de wiskundeVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de wiskunde optie vrije keuze aanvullingKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek wiskundeKeuze1084,01084,0JaJaNumeriek

2de bachelorjaar in de fysica optie twinVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de fysica optie twinVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels