Bachelorproef (1615)

Contactpersoon :Prof. dr. Evelien POLDERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Geert WETS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Evelien POLDERS 
 Mevrouw Nadine SMEYERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Algemene economie (3266) 6,0 stptn
    Algemene milieukunde en klimaat (3568) 3,0 stptn
    Casestudie 1 (1558) 6,0 stptn
    Casestudie 2 (1382) 6,0 stptn
    Mobiliteitsrecht (2110) 6,0 stptn
    Ontwerpvaardigheden (3497) 6,0 stptn
    Ruimtelijke ontwikkeling 1 (3498) 6,0 stptn
    Verkeerskunde 1 (1255) 6,0 stptn
    Verkeerskundig onderzoek (3658) 6,0 stptn
    Verkeersonderzoeksmethodologie (3499) 6,0 stptn
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleiding
 
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor jaar in de mobiliteitswetenschappenVerplicht32412,016216212,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels