Kennismakingstraject m.b.t. stage en eindproject (1635)

Contactpersoon :Prof. dr. Dries VANDAMME
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Dries VANDAMME 
  
Co-titularis :Prof. dr. An HARDY 
 Prof. dr. Dirk VANDERZANDE 
 Prof. dr. Marlies VAN BAEL 
 Prof. dr. Wilfried LANGENAEKER 
  
Met medewerking van :Mevrouw Hilde BREEMANS 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. An-Sofie KELCHTERMANS 
 De heer Jonas MERCKEN 
 Prof. dr. Peter ADRIAENSENS 
 Prof. dr. Wouter MAES 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de chemie optie materiaalchemieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de chemie optie onderwijsVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels