Milieubeleid (1692)

Contactpersoon :Prof. dr. Sebastien LIZIN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Sebastien LIZIN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Carole BILLIET 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master TEW - minor beleidsmanagementVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
master TEW-BMVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de economie vrije keuzeKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels