Familiebedrijven (1698)

Contactpersoon :Prof. dr. Wim VOORDECKERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Wim VOORDECKERS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Charlotte DECLERCK 
 Prof. dr. dr. Frank LAMBRECHTS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master TEW-IOVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

master TEW - minor innovatie en ondernemersschapVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

keuze master voor corporate (UH)Keuze1626,01626,0JaJaNumeriek
keuze master voor private (UH)Keuze1626,01626,0JaJaNumeriek
master rechten ORKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels