Gevorderde technieken in operationeel onderzoek (1705)

Contactpersoon :Prof. dr. An CARIS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. An CARIS 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Ruben D'HAEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Operationeel onderzoek (1546) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste masterjaar in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieurVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

1ste masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels