Numerieke methoden 1 (1805)

Contactpersoon :Prof. dr. Sorin POP
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Sorin POP 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Bram LENTJES 
 Prof. dr. Fred VERMOLEN 
 Prof. dr. Jochen SCHUETZ 
 De heer Koondanibha MITRA 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de wiskundeVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek wiskundeKeuze1084,01084,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de fysica optie vrije keuze aanvullingVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels