Beginselen van het recht (1874)

Contactpersoon :Prof. dr. Petra FOUBERT
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Petra FOUBERT 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Hafize NURDOGAN 
 Mevrouw Lien AERTS 
 Mevrouw Tammy PHILIPSEN 
 De heer Tim GREVEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de rechtenVerplicht2168,02168,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels