Methodologie 3: Rechtsvergelijking (1881)

Contactpersoon :dr. Caroline CAUFFMAN
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Caroline CAUFFMAN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Cally-Lou NOIJEN 
 dr. Mathijs NOTERMANS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
schakelprogramma master in de rechtenVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

2de bachelorjaar in de rechtenVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

exchange rechten Erasmus BelgicaVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels