Strafrecht en strafprocesrecht (1883)

Contactpersoon :Prof. dr. Frank VERBRUGGEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Frank VERBRUGGEN 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Andreo GOORIS 
 Prof. dr. Bart SPRIET 
 Mevrouw Jente DE SMEDT 
 De heer Maarten KNOPS 
 Mevrouw Marleen BRINGMANS 
 De heer Pieter VAN ROOIJ 
 De heer Sem CAREEL 
 De heer Ward YPERMAN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Beginselen van het recht (1874) 8,0 stptn
    Staatsrecht (3843) 6,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Beginselen van het recht (1874) 8,0 stptn
    Verbintenissenrecht (1875) 10,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de rechtenVerplicht27010,027010,0JaJaNumeriek

master in de rechten (equivalentieprogramma)Verplicht27010,027010,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master in de rechtenVerplicht27010,027010,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels