Rechtsfilosofie (1892)

Contactpersoon :dr. Arthur WILLEMSE
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Arthur WILLEMSE 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Elsje RONDE 
 De heer Jochem VAN ATTEVELD 
 dr. Mathijs NOTERMANS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
schakelprogramma master in de rechtenVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

1ste bachelorjaar in de rechtenVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels