Milieutechnologie (1901)

Contactpersoon :Prof. dr. Dirk FRANCO
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Dirk FRANCO 
  
Co-titularis :Prof. dr. Dries VANDAMME 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de chemie pakket vrije keuze aanvullingKeuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels