Strategie (2025)

Contactpersoon :Prof. dr. Sigrid VANDEMAELE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Sigrid VANDEMAELE 
  
Met medewerking van :Mevrouw Liselot VAN DE CRAEN 
 Mevrouw Marleen CUPERS 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Annabel SELS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Module 2 Marketing en StrategieVerplicht1353,01353,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels