Junior stage (2093)

Contactpersoon :Prof. dr. Elke CLYNEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Elke CLYNEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Bert BRONE 
 Prof. dr. Luc MICHIELS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Dirk VALKENBORG 
 Mevrouw Kato MICHIELS 
 Prof. dr. Niels HELLINGS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Bachelorproef (3748) 9,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Experimental Design in Molecular Mechanisms in Health and Disease (3950) 8,0 stptn
    Good clinical practice en klinische studies (3972) 5,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Bachelorproef (3748) 9,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Experimental Design in Environmental Health Sciences (3961) 8,0 stptn
    Good clinical practice en klinische studies (3972) 5,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste masterjaar in de biomedische wetenschappen - klinische biomedische wetenschappenVerplicht40515,040515,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels