Arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht (2124)

Contactpersoon :Prof. dr. Johan PEETERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Johan PEETERS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw An VANGOMPEL 
 dr. Anne VAN DER MEI 
 De heer Bert CROIMANS 
 De heer Bram LASCHET 
 dr. Nicola GUNDT 
 dr. Saskia MONTEBOVI 
 De heer Steven RENETTE 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Beginselen van het recht (1874) 8,0 stptn
    Verbintenissenrecht (1875) 10,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de rechtenVerplicht32412,032412,0JaJaNumeriek

master in de rechten (equivalentieprogramma)Keuze32412,032412,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels